Powrót do "Strony Głównej"

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymbarku ogłasza
przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych w drugim półroczu 2013r.
(kliknij)

WYNIK POSTĘPOWANIA (kliknij)

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymbarku ogłasza
przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych
(kliknij)

WYNIK POSTĘPOWANIA (kliknij)

 

Zapytanie o cenę - usługa edukacyjna (kliknij link)

Zapytanie o cenę - materiały dydaktyczne (kliknij link)

Zapytanie o cenę - cross notebook (kliknij link)

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymbarku ogłasza
przetarg nieograniczony na dostawę
mięsa i wędlin (kliknij)

WYNIK POSTĘPOWANIA (kliknij)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymbarku ogłasza
przetarg nieograniczony na dostawę środków czyszczących i piorących
(kliknij)

WYNIK POSTĘPOWANIA (kliknij)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymbarku ogłasza
przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych
(kliknij)

WYNIK POSTĘPOWANIA (kliknij)