Powrót do "Ogłoszeń o przetargach"

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymbarku ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę artykułów spożywczych
w pierwszym półroczu 2014r.

Niezbędne dokumenty do przetargu (kliknij aby pobrać):

  1. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

  2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  3. FORMULARZ CENOWY - propozycja cenowa