Powrót do "Strony głównej Stowarzyszenia"

 

    Stypendia dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szymbarku:

 

Regulamin przyznawania stypendium

Wniosek o stypendium - załącznik nr 1

 

 

MARZEC 2015

Wręczenie stypendiów uczniom Zasadniczej Szkoły Zawodowej