Powrót do "Stowarzyszenie"

W dniach 8 – 17 grudnia Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Po to jesteśmy” zorganizowało świąteczną zbiórkę żywności dla najbardziej potrzebujących rodzin wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szymbarku.

 

Dzięki uprzejmości Właścicieli i Pracowników akcję tę przeprowadzono w czterech sklepach:

„Arka” w Ropicy Polskiej

„Arka” w Szymbarku

„Hitpol” w Szymbarku

Delikatesy „Centrum” w Ropie.

 

Żywność ze zbiórki przekazano w formie paczek

dnia 19 grudnia 2014 - obdarowane zostały 33 rodziny.

Towarzyszyło temu wielkie wzruszenie i wdzięczność rodziców, opiekunów oraz samych wychowanków.

 

WSZYSTKIM ZAANAGAŻOWANYM W ŚWIĄTECZNĄ ZBIÓRKĘ ŻYWNOŚCI SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

 SŁOWAMI NASZEGO RODAKA – ŚW. JANA PAWŁA II:

„Nigdy nie jest tak, aby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany – obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.”