Powrót do "Strony głównej"

1% podatku dla Stowarzyszenia:

 

Możesz wspomóc nas w naszej działalności przekazując 1% swojego podatku na konto Stowarzyszenia. Od 2011 r. jesteśmy organizacją pożytku publicznego, oznacza to, że: możesz wspomóc naszą działalność wpłacając równowartość 1% swojego podatku na konto Stowarzyszenia.

Jak to zrobić:

Wystarczy wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28): 

1. W rubryce "Numer KRS" należy podać numer: 0000309976.

2. W rubryce "Wnioskowana kwota" należy wpisać kwotę, którą chcemy przekazać Stowarzyszeniu, jednak nie większą niż 1% podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

DZIĘKUJEMY ZA POMOC!!!