STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 "PO TO JESTEŚMY"

 

 

Wykorzystanie środków otrzymanych
z odpisu 1% podatku

(kliknij)

 

Stypendia
dla uczniów

(kliknij)

 

 

  • niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie,

  • poprawianie warunków bytowych wychowanków,

  • podnoszenie poziomu kształcenia,

  • wyposażanie i doposażenie pomieszczeń,

  • upowszechnianie społecznych postaw tolerancji
    i akceptacji osób niepełnosprawnych.

 

Przekaż 1% podatku.  KRS  0000309976

B.S. w Bieczu f/ w Gorlicach

nr 08 8627 0001 2002 3010 1128 0001