Informacje o bibliotece

Biblioteka funkcjonuje od momentu powstania Ośrodka. Główną część księgozbioru stanowi literatura z zakresu pedagogiki specjalnej. Znajdują się w niej również podręczniki szkolne, lektury i literatura piękna dla dzieci i młodzieży.

Biblioteka prowadzi działalność informacyjną dotyczącą zakupu podręczników z zakresu szkolnictwa specjalnego dla szkół masowych.

Wyposażona jest w 4 komputery z dostępem do Internetu. Prowadzone są zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej i multimedialnej.

Od 1985r opiekunem biblioteki jest Pani mgr Beata Tumidajska – bibliotekarz i nauczyciel języka polskiego.