Powrót do "Zajęcia terapeutyczne"

Dogoterapia

 

Dogoterapia to metoda wspomagająca w terapii i rehabilitacji osób ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności. Polega na świadomym i celowym stosowaniu działań opartych na kontakcie z psem w celu poprawy zaburzonych funkcji. Przeciwwskazaniami do jej stosowania jest alergia na sierść i fobia, której przedmiotem jest pies. 

Na terenie naszego Ośrodka psy pojawiły się we wrześniu 2007 r. jako dwa małe szczeniaki rasy siberian husky i od razu wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród wszystkich podopiecznych. Fana i Fiord, bo tak się nazywają, podbiły serca naszych dzieci, zaciekawiły starszą młodzież, a także kadrę ośrodka. Większość osób widzących psa przywołuje go i szuka kontaktu w celu dotknięcia, pogłaskania, przytulenia, rozpoczęcia zabawy czy poprowadzenia na spacer. Każdy z nich chciałby pobyć sam na sam z psem choćby tylko chwilę, a  przecież wiemy, że spotkanie ze zwierzęciem daje dużo korzyści, przede wszystkim wywołuje radość i zadowolenie, niesie spokój, odprężenie i relaks, a także uczy odpowiedzialności i opiekuńczości.

Dzieci uczestnicząc w spotkaniach z psem mają możliwość oswajania się ze zwierzęciem, obcowania z nim, obserwowania jego zachowań. Naturalnie przemawiają do psa witając się z nim czy bawiąc, ale także muszą się nauczyć wydawania stosownych komend w celu kierowania zachowaniem psa. Uczą się, że posiadanie psa związane jest także z pewnymi obowiązkami: karmienie
i pojenie, wyprowadzanie na spacery, czynności pielęgnacyjne, sprzątanie klatki – wszystkie te czynności muszą wykonać samodzielnie. Podczas spotkań mogą w bezpośrednim kontakcie uczyć się budowy ciała psa oraz funkcjonowania organizmu żywego, wzbogacając własne wiadomości oraz słownictwo. Zaspokajana jest również naturalna chęć kontaktu ze zwierzęciem.

Spotkania z psami prowadzone są dla uczniów klas najmłodszych szkoły podstawowej, jako motywacja do podejmowania nauki, urozmaicają i uatrakcyjniają zajęcia lekcyjne, wprowadzają wiele radości poprzez możliwość zabawy ze zwierzęciem, a jednocześnie uczą wielu potrzebnych i pożytecznych rzeczy (np. przechodzenie przez jezdnię, budowa ciała, orientacja w przestrzeni, odpowiedzialności, współpracy itp). Kolejną grupą są klasy, w których psy uatrakcyjniają zajęcia wychowania fizycznego motywując do podjęcia wysiłku fizycznego (spacer lub bieg z psem, tory przeszkód prezentowane przez psa: czołganie, skoki, leżenia; rzucanie aportu, siłowanie z psem itp). Jeszcze gdzieś indziej pomagają przełamywać własne ograniczenia psychosomatyczne dzieciom i młodzieży na zajęciach indywidualnych lub w małych grupach, gdzie dają możliwość wiary we własne siły i samodzielnego działania. Wykorzystujemy także naturalne możliwości psów husky do biegania długich dystansów w terenie naturalnym – są to zajęcia dla osób uzdolnionych ruchowo o dobrych predyspozycjach wytrzymałościowych. Niejednokrotnie dzieci biorące udział w tych treningach reprezentują nasz ośrodek na zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich odnosząc spore sukcesy.

         Dla nas dorosłych te prozaiczne sprawy wydają się łatwe i naturalne. Natomiast  dla dzieci z upośledzeniem umysłowym obarczonych niejednokrotnie różnymi dodatkowymi dysfunkcjami stają się wielkimi problemami, z którymi nie zawsze potrafią sobie samodzielnie poradzić. Podczas zajęć w obecności czworonoga idzie im to zdecydowanie lepiej, a dodatkowo daje możliwość:

-     obniżenia napięcia mięśniowego,

-     zwiększenia możliwości lokomocyjnych,

-     stymulowania sprawności motorycznej,

-     poprawy funkcjonowania emocjonalno-uczuciowego,

-     stymulacji rozwoju umysłowego,

-     poszerzenia zdolności werbalnych i korygowanie wad wymowy,

-     rozwijania umiejętności   społecznych,

-     kształtowania charakteru poprzez podjęcie odpowiedzialności za innych uczestników zajęć oraz za psa,

-     zwiększenia motywacji do wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych,

-     wzmocnienia poczucia własnej wartości,

-     umożliwienia kontaktu ze zwierzęciem i innymi uczestnikami zajęć,

-     stwarzania okazji do zabawy.

Opracował R.B.