Dyrektor SOS–W – mgr Alicja Mołda

    Zastępca dyrektora – mgr Michał Wołkowicz