Powrót do "Zajęcia terapeutyczne"

 

Hipoterapia

Od zarania dziejów jazda konna uchodziła za sposób na zachowanie dobrego zdrowia. Zdrowotne walory jazdy konnej były znane i stosowane jako czynnik leczniczy w sztuce lekarskiej starożytnych Greków. Najstarsze dzieło na ten temat napisał Hipokrates (460-377r. p.n.e.), który propagował ją jako tę formę gimnastyki, która pobudza funkcję organizmu i łagodzi schorzenie.

Jazda konna ma szczególne znaczenie dla dzieci upośledzonych ruchowo. Dla nich każda godzina jazdy, która włącza ich do towarzystwa innych ludzi i koni jest wielkim przeżyciem. Rzadko bowiem te dzieci mogą poruszać się samodzielnie nawet w specjalnym zaopatrzeniu ortopedycznym. Natomiast na koniu dzieci kalekie stają się równe dzieciom zdrowym. Zwierzęce ciepło i rytmika ruchów konia sprawiają, że napięte mięśnie rozluźniają się i dziecko może wykonywać ruchy, które przedtem sprawiały mu wielką trudność lub były niemożliwe do wykonania. Utrzymywanie prawidłowego dosiadu zmusza do prostowania się wzmacniając mięśnie grzbietu, brzucha, obręczy biodrowej, wpływa na korygowanie wad postawy. Koń wyzwala emocje, od strachu po miłość, uczy wrażliwości i opiekuńczości ale także stanowczości i umiejętności podejmowania szybkich decyzji. Ma ogromny wpływ na psychikę człowieka. Motywuje do działania, uczy i daje chęć do zmagania się z przeciwnościami losu. Hipoterapia jest wyjątkową i niepowtarzalną metodą usprawniania dzięki obecności konia.

Kontakt z koniem daje dziecku dużo radości i jest źródłem wielu pozytywnych przeżyć.