W internacie

 

 

            W internacie Ośrodka mieszka ok. 60 wychowanków -  uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do pracy. Ze względu na wiek wychowanków podzieleni są na 4 grupy: 2 grupy dziewcząt i 2 grupy chłopców. Każda grupa ma swoją świetlicę, wyposażoną w najnowszy sprzęt RTV i komputer.

           Przebywający w internacie uczniowie otoczeni są troskliwą opieką wychowawców.

           Dzięki pozyskanym przez kierownictwo Ośrodka środkom PFRON sypialnie internatu zostały wyposażone w nowe meble – prezentują wysoki standard, są przytulne i funkcjonalne.