Powrót do "Zajęcia terapeutyczne"

    Zajęcia logopedyczne

W naszym ośrodku prowadzona jest reedukacja dzieci i młodzieży z wadami wymowy. Uczniowie rozpoczynający naukę objęci są przesiewowymi badaniami mowy, na podstawie których kwalifikowani są na zajęcia logopedyczne. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Cele terapeutyczne osiągane są poprzez stosowanie różnego rodzaju ćwiczeń w tym:

·        właściwych ćwiczeń korygujących wady wymowy (wywoływanie i utrwalanie poprawnej wymowy głoski),

·        ćwiczeń oddechowych,

·        ćwiczeń narządów mowy (warg, języka, podniebienia miękkiego),

·        ćwiczeń słuchowych,

·        ćwiczeń emisyjno-głosowych,

·        ćwiczeń stymulujących ogólny rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa, myślenia, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci, orientacji przestrzennej),

·        ćwiczeń grafomotorycznych.

Metody, formy i techniki pracy dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. W pracy z młodszymi dziećmi wykorzystywane są elementy terapii przez zabawę. Zabawy bogacą słownictwo, usprawniają artykulację, uczą prawidłowego oddychania, kształtują umiejętności rozumienia i budowania zdań i dłuższych wypowiedzi, rozwijają wrażliwość na dźwięki mowy.Gabinet logopedyczny jest wyposażony w szereg pomocy takich jak: instrumentarium logopedyczne, magnetofon z zestawem kaset, komputer wyposażony w specjalne programy logopedyczne ( program do diagnozy i terapii „ LOGOPEDIA”, „ LOGOGRY”, „ MÓWIĄCE OBRAZKI”) oraz zestaw multimedialnych programów edukacyjnych na płytach CD. W gabinecie zgromadzony jest także bogaty zbiór gier dydaktycznych, układanek, ilustracji oraz książek.