-   SZKOŁA PODSTAWOWA  
  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
  SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY