Powrót do "Rok Szkolny 2019/2020"

PROJEKT "MŁODZIEŻ Z SOSW W SZYMBARKU AKTYWNIE PODNOSI SWOJE KOMPETENCJE"

Projekt jest uzupełnieniem i szansą na rozwój oferty edukacyjnej przygotowywanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, mającej także na celu wyrównywanie szans osób z grup defaworyzowanych. Wyjazd na staż, oprócz wartościowego i mierzalnego rozwoju kompetencji o charakterze zawodowym, daje także możliwość poznania innego kraju, jego kultury, historii, języka, uwarunkowań klimatyczno-przyrodniczych, specyfiki, dostrzeżenia różnic i podobieństw pomiędzy poszczególnymi państwami oraz rozszerzenia perspektywy postrzegania świata. Dla wielu uczestników będzie to jedyna taka możliwość wyjazdu, mająca szansę wnieść pozytywne zmiany do ich życia.

Projekt jest realizowany we współpracy z doświadczonym podmiotem sektora kształcenia i szkolenia zawodowego - grecką firmą Georgikes Ekmetaleuseis & Training Services, która współpracując z podmiotami z Grecji i innych państw europejskich, posiada bogate portfolio zrealizowanych działań, pozwalających na odpowiednią pomoc takim placówkom jak Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Współpraca w ramach takiego projektu umożliwia realizację go w sposób w pełni kompetentny, przy wykorzystaniu doświadczenia i najlepszych praktyk obydwu partnerów w oparciu o najlepsze standardy, dając także szansę na rozwój dalszej współpracy i wymianę doświadczeń w zakresie organizacji procesu kształcenia zawodowego w oparciu o aspekty praktyczne.

CELE PROJEKTU

Głównym celem realizacji projektu jest wszech­stronny rozwój osobisty i zawodowy uczestników praktyk, wzrost przedsiębiorczości, kreatywności jak również rozwój kompetencji zawodowych. Szczegółowe cele edukacyjne związane z projektem:

  1. Rozwój zawodowy uczestników:

  1. Rozwój umiejętności językowych:

  1. Rozwój kompetencji międzykulturowych:

MOBILNOŚĆ

W ramach projektu na praktyki zagranicz­ne wyjedzie 17 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Szymbarku, kształcących się w 4 zawodach: kucharz, rolnik, ogrodnik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Wyjazd, planowany na okres 11.11.2019 - 22.11.2019, obejmie 10 dni praktyk zawodowych, realizowanych w greckich przedsiębiorstwach wybranych branży pod nadzorem ekspertów i mentorów, a także 2 dni programu kulturowego, w ramach którego uczestnicy będą mieli okazję bliżej poznać najważniejsze miejsca i elementy greckiej kultury. Młodzieży towarzyszyć będzie także 4 nauczycieli- opiekunów z ramienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, którzy będą czuwać nad bezpieczeństwem i komfortem uczestników.

 

Uczymy się języka greckiego:

 

Pani przewodnik przybliża nam zwyczaje panujące w Grecji:

 

Nadszedł czas na podpisanie umów i omówienie wszelkich spraw organizacyjnych:

 

Relacja z wyjazdu - przebieg paktyk:

Dzień pierwszy (11.11.2019r.)

Dzień drugi (12.11.2019r.)

Dzień trzeci (13.11.2019r.)

Dzień czwarty (14.11.2019r.)

Dzień piąty (15.11.2019r.)

Dzień szósty (16.11.2019r.)

Dzień siódmy (17.11.2019r.)