Materiały do nauczania na odległość dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szymbarku
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

  MATERIAŁ DO NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ
GIMNASTYKA
KOREKCYJNA

Zestaw korekcyjnych ćwiczeń domowych przeciw stopie płaskiej

https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I

Gimnastyka korekcyjna na tydzień od 06.04.2020do 10.04.2020

ZESTAW ĆWICZEŃ DO WYKONYWANIA W DOMU

Gimnastyka Korekcyjna 20.04

Wzmacnianie mięśni posturalnych g.k.27.04.2020

G.K. Ćwiczenia rozciągające 04.05.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe11.05.2020

Gimnastyka Korekcyjna 18.05- prawidłowa postawa ciała