Materiały do nauczania na odległość dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szymbarku
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

KLASA MATERIAŁ DO NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ
1 - 2 PdP

Funkcjonowanie osobiste i społeczne - edukacja matematyczna - Karta 1

Zajęcia kształtujące kreatywność - Karta 1

Zajęcia rewalidacyjne - karta pracy 1

Zajęcia rozwijające komunikowanie się kl. I - II

Zajęcia sztuki użytkowej - karta pracy 1

Funkcjonowanie osobiste i społeczne - Kl. I-II karty pracy 2

Zajęcia biurowo - komputerowe kl I-II

Zajęcia świetlicowe kl. I-II

Zajęcia kulinarne kl. I-II

Zajęcia gospodarstwa domowego kl I-II

Zajęcia ogrodnicze kl I-II

Funkcjonowanie osobiste i społeczne kl. I-II

Zajęcia kształtujące kreatywność kl. I-II

Zajęcia rozwijające komunikowanie się kl I-II

Zajęcia sztuki użytkowej kl.I-II

Zajęcia rewalidacji kl I-II

Funkcjonowanie osobiste i społeczne kl. I-II

Zajęcia biurowo - komputerowe kl I-II instrukcja do wykonania zadania nr 2

Zajęcia biurowo komputerowe Komiks kl I-II

Zajęcia kulinarne kl I-II

Zajęcia rewalidacyjne kl I-II

Zajęcia gospodarstwa domowego kl. I-II

Zajęcia ogrodnicze kl. I-II

Zaj. gospodarstwa domowego kl. I-II

Zaj. ogrodnicze kl. I-II

Zaj. kształtujące kreatywność kl. I-II

Funkcjonowanie osobiste kl. I-II

zaj. rewalidacyjne kl. I-II SPDP

zaj. rozwijające komunikowanie się kl. I-II

zaj. sztuki użytkowej kl. I-II

zaj. rewalidacyjne kl. I, II PdP 20. 04

Zaj. funkcjonowania os. i społ.. kl. I-II

Zaj.biur.i komp.-kl I-II instrukcja do wykonania zadania nr 3

21.04 Zajęcia rewalidacyjne klasa I, II PdP

Zaj. kulinarne kl I-II

Zajęcia ogrodnicze kl. I-II

Zajęcia gospodarstwa domowego kl. I-II

Zajęcia rewalidacyjne kl I,lI PdP

Funkcjonowanie osobiste i społeczne kl.I-II

Zajęcia kształtujące kreatywność kl.I-II

Zajęcia rewalidacyjne klasa I, II PdP

Zajęcia rozwijające komunikowanie się kl. I-II

Zajęcia sztuki użytkowej kl.I-II

Zaj rew kl I i II Pdp NOWY TYDZIEŃ nr 1 mat

Zajęcia biurowo - komputerowe -kl I-II nr 3

Funkcjonowanie osobiste i społeczne kl. I-II

Zajęcia kulinarne kl. I-II

Zajęcia gospodarstwa domowego kl. I-II

Zajęcia ogrodnicze kl.I-II

Funkcjonowanie osobiste i społeczne kl.I-II

Zajęcia kształtujące kreatywność kl. I-II

Funkcjonowanie osobiste i społeczne kl. I-II

Zajęcia biurowo - komputerowe kl. I-II zadanie nr 5

Zajęcia kulinarne kl. I-II.

Zajęcia gospodarstwa domowego kl.I-II

Zajęcia ogrodnicze kl.I-II

Flaga i godło

Prawda czy fałsz

Zajęcia kształtujące kreatywność kl. I-II

Funkcjonowanie osobiste i społeczne kl.I-II

3 Maja

Polska- wybierz odpowiedź

Zajęcia rozwijające komunikowanie się kl. I-II

Zajęcia sztuki użytkowej kl. I-II

Funkcjonowanie osobiste i społeczne kl. I-II

Zajęcia biurowo - komputerowe- kl I-II - zadanie numer 6

Zajęcia kulinarne

Zajęcia gospodarstwa domowego kl.I-II

Zajęcia ogrodnicze kl. I-II

Zajęcia kształtujące kreatywność kl.I-II

Funkcjonowanie osobiste i społeczne kl.I-II

Zajęcia rozwijające komunikowanie się kl. I-II

Zajęcia sztuki użytkowej kl.I-II

Funkcjonowanie osobiste i społeczne kl. I-II

Zajęcia biurowo - komputerowe kl I-II

Zajęcia kulinarne kl. I-II

Zajęcia gospodarstwa domowego kl. I-II

Zajęcia ogrodnicze kl. I-II

Funkcjonowanie osobiste i społeczne kl. I-II

Zajęcia kształtujące kreatywność kl. I-II

Zad.7 Zaj biur komp. kl. I-III Połącz punkty - L. Przyrowski

Zajęcia rozwijające komunikowanie się kl.I-II

Zajęcia sztuki użytkowej kl.I-II

Funkcjonowanie osobiste i społeczne kl.I-II

Zajęcia biurowo - komputerowe - kl.I-II

Zajęcia kulinarne kl.I-II

Zajęcia ogrodnicze kl.I-II

Zajęcia gospodarstwa domowego kl. I-II

Funkcjonowanie osobiste i społeczne Kl.I-II

Zajęcia kształtujące kreatywność kl.I-II

Zad.8 Zaj biur komp. kl. I-III - L. Przyrowski

Zajęcia sztuki użytkowej kl I-II

Zajęcia rozwijające komunikowanie się kl.I-II

Funkcjonowanie osobiste i społeczne kl.I-II

Zajęcia biurowo - komputerowe kl.I-II

Zajęcia kulinarne kl.I-II

Zajęcia ogrodnicze kl. I-II

Zajęcia gospodarstwa domowego kl.I-II

Funkcjonowanie osobiste i społeczne kl. I-II

Zajęcia kształtujące kreatywność kl.I-II

Zad.9 Zaj biur komp. kl. I-III - L. Przyrowski

Zajęcia rozwijające komunikowanie się kl.I-II

Zajęcia sztuki użytkowej kl I -II

Funkcjonowanie osobiste i społeczne kl. I-II

Zajęcia biurowo - komputerowe kl I-II

Zajęcia kulinarne kl.I-II

Zajęcia gospodarstwa domowego kl. I-II

Zajęcia ogrodnicze kl. I-II

Funkcjonowanie osobiste i społeczne kl. I-II

Zajęcia biurowo - komputerowe kl. I-II

Zajęcia kulinarne kl.I-II

Zajęcia gospodarstwa domowego kl. I-II

Zajęcia ogrodnicze kl. I-II

Funkcjonowanie osobiste i społeczne kl. I-II

Zajęcia kształtujące kreatywność kl. I-II

Zad.10 Zaj biur komp. kl. I-III - L. Przyrowski

Zajęcia sztuki użytkowej kl. I-II

Zajęcia rozwijające komunikowanie się kl I-II

Funkcjonowanie osobiste i społeczne kl. I-II

Zajęcia biurowo - komputerowe kl. I-II

Zajęcia kulinarne kl. I-II

Zajęcia gospodarstwa domowego kl. I-II

Zajęcia ogrodnicze kl. I-II