Materiały do nauczania na odległość dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szymbarku
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

KLASA MATERIAŁ DO NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ
4 SP

Domek

Pora roku

KARTY PRACY KL IV

kl.IV - jaja_roznica

kl.IV - pisanki, sznurki

Daleka podróż

Wazony

Grafomotoryka - wiosna.

Opisujemy przedmioty.

Zadanie nr 2 dla klasy IV

Znajdź elementy

Buzie

Zabawki

Kwadraty

Labirynt_ kura

Zad. dla kl.IV - zajęcia kreatywne - plastyka

Zadanie nr 4 dla klasy IV - zajęcia kreatywne - plastyka

Sportowiec

Kwiaty

Kl. V-VIII

Numery alarmowe

Pisanie cyfr

Znajdź pary

Położenie przedmiotów

Charakterystyka pór roku

Zadanie nr 4 dla klasy IV- cd

Zadanie nr 4 - zaj. rozwijające kreatywność ciąg dalszy

Pszczoły

Liście

Owoce-1

Owoce-2

Zad.4 Kl.V-VIII -Leszek Przyrowski

Pani Wiosna kl IV

Spotkanie z książką

Zawody

Zadanie nr 5 dla kl. IV - zajęcia kreatywne - plastyka

Labirynt kl IV

Co jest w sklepie

Ułóż zdania

Symbole narodowe

Jan Paweł II - Wielki Polak

Zadanie nr 6 dla klasy IV - plastyka - zaj. kreatywne

Flaga i godło

Prawda czy fałsz

Znaki drogowe kl IV

3 Maja

Polska- wybierz odpowiedź

Informatyka - Kl.IV-VIII

Dbamy o pupila

Zadanie nr 7 dla klasy IV - zaj. kreatywne plastyczne

Mój pupil

Dni tygodnia 1

Koszyk

Motyl z papierowej torby kl IV

Napisz wyrazy

Wierszyki ortograficzne

Dzień Mamy - gra planszowa

Zadanie nr 7 dla klasy IV - plastyka- kontynuacja

Sad

Co jest w koszyku

Kwiaty dla mamy kl IV

Co oni robią

Kolorowa łąka

Odgłosy z łąki

Lekcja klasa IV zaj. kreatywne z plastyki 27.05.2020

Wieś

Połącz strzałką

W tęczowych kolorach kl IV

Zad.8 Kl. IV-VIII - L. Przyrowski

Bal

Historia chłopca który został królem

Zajęcia kreatywne z plastyki kl.IV 3.06,2020

Dzieci świata

Cebula

Wesołe słoneczko kl IV

Zad.9 Kl. IV-VIII - L. Przyrowski- Ułóż wyrazy z rozsypanki

On-ona

Dobrze mieć przyjaciół

Zajęcia kreatywne z plastyki kl. IV 10.06.2020

Tydzień

Nasze emocje

Bezpieczne wakacje

Zaj. kreatywne plastyka kl. IV

Piłki

Uzupełnij zdania

Wakacje kl IV

Zad.10 Kl. IV-VIII - L. Przyrowski - Zaznacz błędy

Tata jest moim bohaterem

Lato

Zajęcia kreatywne z plastyki kl. IV 24.06.2020

Co robisz

Krzyżówka

Klasy 4 - 8 zajęcia rozwijające kreatywność