Materiały do nauczania na odległość dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szymbarku
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

KLASA MATERIAŁ DO NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ
8 SP

Ogródek

Buty

Domek

Pora roku

Środki transportu w j. angielskim

KARTY PRACY 26.03

KARTY PRACY 27.03

kl. VIII.jpg

kl. VIII - połącz punkty

kl. VIII - wykreślanka

Warsztat

Zamki

KUCHNIA

Wiosenne-kwiaty.

KARTY PRACY 31.03

W jaki sposób poruszają się pojazdy kl.VIII

KARTY PRACY 01.04

KARTY PRACY 02.04

Pieniądze

Drugie połowy

Dodawanie

Rybki

Lody

KARTY PRACY 03.04

Skan pogoda I(1)

Skan podody II(1)

KARTY PRACY 06.04

KARTY PRACY 07.04

KARTY PRACY 08.04

KARTY PRACY 15.04

Klasa 8 j. angielski

Język angielski - Nasze emocje

KARTY PRACY16.04

Ćwiczenia matematyczne do 20

Owocowe głoski

Kl. V-VIII

KARTY PRACY17.04

Dni tygodnia

Sałatka

KARTY PRACY 20.04

KARTY PRACY 21.04

KARTY PRACY 22.04

Klasa 8 wiosna - spring j. angielski 22.04

Matematyka - Zegary

KARTY PRACY 23.04

Pokoloruj ptaki 23.04

Kubki

Jabłka i ogryzki

Zad.4 Kl.V-VIII -Leszek Przyrowski

KARTY PACY 27.04

Rysowanie po śladach - dzień flagi

Flaga do wyklejania-plastelina

Dzień flagi- policz

Godło do kolorowania

Język angielski 29.04

KARTY PRACY 29.04

Krzyżówki

Co je

Co pije

Animal shadow puzzle printable

Pies 0

Pies 1

Pies 2

Pies 3

Kodowanie

KARTY PRACY 05.05

J. angielski członkowie rodziny klasa 8

KARTY PRACY 06.05

Obserwacje pogody

KARTY PRACY 07.05

Flaga i godło

Prawda czy fałsz

3 Maja

Polska- wybierz odpowiedź

Strażak

Strażak -labiriny (1)

Ldm-pożar-5

Ldm-pożar-6bc

Ldm-co-sie-nie-zgadza-15

KARTY PRACY 11.05.20

Informatyka - Kl.IV-VIII

KARTY PRACY 12.05

J. angielski - moja rodzina

KARTY PRACY 13.05

Policz i pokoloruj 1

Policz i pokoloruj 2

Ptaki Klasa 8

Lekarz

Szkoła

Zad.6 Kl. V-VIII

Karta pracy 18.05

Karta pracy 2 18.05

KARTY PRACY 18.05

Język angielski 20.05 klasa 8

Co leży na stole

Ułóż i napisz zdania

Klasa 8- WĘŻE

Zad.7 Kl. V-VIII Ukryte nazwy - L. Przyrowski

Ułóż zdania 1

KARTY PRACY 25.05

Brakujące liczby

Dzień mamy2

Kwiaty

Odgłosy z łąki

Język angielski 27.05

Dokończ rysunki

Głoska F

Krzyżówka przyrodnicza

Zad.8 Kl. IV-VIII - L. Przyrowski

Głoska A

KARTY PRACY 02.06

Friends j.angielski klasa 8 3.06

Motyl

Klasa 8 labirynt

Zad.9 Kl. IV-VIII - L. Przyrowski- Ułóż wyrazy z rozsypanki

Gdzie leży

Język angielski klasa 8 10.06

KARTY PRACY 15.06

Owoce z plasteliny klasa VI, klasa VIII

Piłki

Nisko-wysoko

Wakacje

Cebula 2

Zad.10 Kl. IV-VIII - L. Przyrowski - Zaznacz błędy

Co robisz

Krzyżówka

Klasy 4 - 8 zajęcia rozwijające kreatywność