Materiały do nauczania na odległość dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szymbarku
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

KLASA KLASA  
kliknijkliknij

1 - 3 SP
kliknij
1 - 2 PdP
kliknij
MATEMATYKA
kliknij
4 SP
kliknij
3 PdP
kliknij
RELIGIA
kliknij
5 - 6 SP
kliknij
  WYCHOWANIE FIZYCZNE
kliknij
7 SP
kliknij
  GIMNASTYKA
KOREKCYJNA

kliknij
8 SP
kliknij
  DOGOTERAPIA
kliknij

* 100.rocznica urodzin Wielkiego Polaka - Karola Wojtyły -
Przyjaciela Dzieci i Młodzieży - Papieża Jana Pawła II
(
kliknij)