Materiały do nauczania na odległość dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szymbarku
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

  MATERIAŁ DO NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ
MATEMATYKA

Dodajemy w zakresie 5

Labirynt

Liczymy w zakresie 5

Oś liczbowa. Dni tygodnia

Matematyka z uśmiechem. DO WYBORU....do koloru.

Propozycje stron internetowych:
https://www.matzoo.pl/zerowka/dopasuj-kolory_46_346
https://www.matzoo.pl/klasa1/jaka-figura_6_510
https://www.matzoo.pl/klasa1/dopelnianie-do-10-graficznie_1_554
https://www.matzoo.pl/klasa1/dodawanie-w-zakresie-10-test_1_191
https://www.matzoo.pl/klasa1/ktora-godzina_6_344

Znajdź różnice.

Dni tygodnia, nazwy miesiecy.

Liczenie pieniędzy, zakupy.

Liczymy do 5