Komunikat Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Szymbarku

Szanowni Rodzice.

W związku z wystąpieniem zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, w szczególności - zagrożenia koronawirusem, zawiesza się zajęcia dydaktyczno- wychowawcze w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Szymbarku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Szymbarku wprowadza formy prowadzenia edukacji na odległość.

Od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r. nauka będzie realizowana
w następujących formach:
- na stronie internetowej ośrodka w zakładce NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ nasi nauczyciele, wychowawcy i specjaliści będą na bieżąco zamieszczać zadania, ćwiczenia i zalecenia dla uczniów,
- nauczyciele i specjaliści będą przygotowywać materiały edukacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów,
- nauczyciele będą komunikować się z rodzicami i uczniami telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej e-mail,  
- jeżeli rodzice bądź uczniowie potrzebują rozmowy lub porady w konkretnej sprawie mogą skontaktować się telefonicznie z wychowawcą klasy lub z dyrekcją ośrodka. Poprzez wychowawcę klasy lub dyrektora można będzie skontaktować się z psychologiem, pedagogiem, bibliotekarzem, wychowawcami grup internatowych, którzy będą służyć pomocą uczniom i rodzicom /porada, rozmowa/.
- wszystkie szczegóły dalszego prowadzenia edukacji na odległość przekażą Państwu wychowawcy klas w rozmowie telefonicznej.


Uczniowie mają obowiązek uczyć się samodzielnie w warunkach domowych, a w przypadku niejasności konsultować się z nauczycielami. 

Koordynatorami (osobami pierwszego kontaktu) pracy z dziećmi i rodzicami są bezpośrednio wychowawcy klas.

Należy na bieżąco śledzić stronę internetową ośrodka i komunikaty dla rodziców i uczniów.
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy lub telefoniczny:
tel. 183513015, e-mail:
soswsekretariat@szymbark.edu.pl

Drodzy uczniowie,

Od 25 marca do 10 kwietnia 2020r. wszystkich uczniów obowiązuje edukacja na odległość.
Nauczyciele przygotowali dla was zakładkę na stronie internetowej szkoły "NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ", w której znajdziecie materiały edukacyjne z różnych przedmiotów nauczania. Zapoznajcie się z nimi i starajcie się rozwiązywać zadania na bieżąco. Wykorzystajcie ten wolny czas na rozwijanie swoich zdolności bądź uzupełniania zaległości.

Rodzice i Uczniowie! 
Apeluję zostańmy wszyscy w domu !!!