Powrót do "Rok Szkolny 2020/2021"

Projekt "Społeczna Ścieżka Aktywności"

W okresie od czerwca do grudnia 2020 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymbarku realizowany był projekt 'Społeczna Ścieżka Aktywności". W ramach projektu uczniowie naszego Ośrodka uczestniczyli w warsztatach kompetencji społecznych oraz w indywidualnych spotkaniach z brokerem, coachem oraz psychologiem, dodatkowo realizowali wolontariat w Stowarzyszeniu"Po to Jesteśmy" działającym przy naszej Szkole . Dzięki temu Uczestnicy projektu nabyli umiejętności aktywnej pracy na rzecz lokalnych społeczności oraz wytrenowali w sobie postawy inicjującej przedsiębiorczość, współpracę, rozwój, a także adaptacji w nowym środowisku zawodowym.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć: