Przejdź do treści
Dogo
Hipo
Główny
Dworek
Przejdź do stopki

Kolejny projekt w ramach Programu Erasmus+

Kolejny projekt w ramach Programu Erasmus+

Treść

W roku szkolnym 2022/2023 nasz Ośrodek realizuje Projekt „SOSW w Szymbarku na podbój Europy” numer 2022-1-PL01-KA122-VET-000075179, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Erasmus+. Dzięki pozytywnie rozpatrzonej aplikacji projektowej otrzymaliśmy kwotę 51 606,00 EUR, która przeznaczona zostanie na realizację zagranicznych praktyk zawodowych w Grecji. Daty mobilności to 01.05.2023 – 12.05.2023 (dni poświęcone na podróż)

Wszystkie informacje odnośnie Projektu, będą pojawiać się "Menu dodatkowe", na pasku bocznym - w zakładce "Projekt „SOSW w Szymbarku na podbój Europy”"

11399