Przejdź do treści
Dogo
Hipo
Główny
Dworek
Przejdź do stopki

Termomodernizacja i rozbudowa Ośrodka

Treść

Ponad 2,5 mln zł to koszt rozbudowy i termomodernizacji jednego z budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szymbarku. Wykonawca został wyłoniony spośród 13 ofert zgłoszonych na przetarg. Zrealizowane zostały dwa ważne projekty dofinansowane środkami unijnymi. Pierwszy - "Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szymbarku" o wartości 1,54 mln zł  był realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
W ramach tego projektu rozbudowano istniejący pawilonu numer 3 o nowe skrzydło. Pomieścił na trzech kondygnacjach 6 klas lekcyjnych, 11 sypialni i salę rehabilitacyjna. Dobudowany obiekt ma ponad 686 m kw. powierzchni użytkowej. Do obiektu zapewniony jest dostęp dla osób niepełnosprawnych za pomocą pochylni a wewnątrz znajduje się winda umożliwiająca im swobodne poruszanie się pomiędzy piętrami.
Rozbudowa Ośrodka w Szymbarku  poprawiła warunki do nauki i rozwoju dla ponad 100 wychowanków. Ośrodek prowadzi naukę w zakresie Szkoły Podstawowej , Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Zapewnia także mieszkanie dla wielu swoich podopiecznych.
Rozbudowa Ośrodka to bardzo ważne zadanie także ze względu na fakt, iż niemal równocześnie prowadzona była termomodernizacja tego budynku. Koszt tego zadania to ponad 984 tys. zł. To jeden z 9 obiektów, na termomodernizację których Zarząd Powiatu pozyskał środki finansowe w 2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko "Działanie 9.3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, ze środków Funduszu Spójności".

 W tym samym czasie w ramach projektu pn: "Ochrona powietrza atmosferycznego przez montaż kolektorów słonecznych na obiektach oświatowych i pomocy społecznej Powiatu Gorlickiego, współfinansowanego środkami Unii Europejskiej w Ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Działanie 7.2." na dachu Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego zostały zainstalowane panele kolektorów i wykonana instalacja solarna do podgrzewania wody użytkowej.
Zastosowane rozwiązanie techniczne rozszerza znacznie funkcję układu grzewczego i wprowadza nowe elementy , pozwalając na uzyskanie ciepłej wody użytkowej również poza sezonem grzewczym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii –energii słonecznej- bez udziału systemu emitującego zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego.

21135