Przejdź do treści
Dogo
Hipo
Główny
Dworek
Przejdź do stopki

Szkoła dziś

Treść

Informacje o szkole

Ośrodek usytuowany jest w Szymbarku w przysiółku zwanym Łęgi. Budynki szkolne stoją w dużym, starym parku, w małej dolince, w której panuje specyficzny, korzystny dla zdrowia mikroklimat, a otaczające ją  góry Beskidu Niskiego, tworzą niepowtarzalny urok tego miejsca. 

Szymbark położony jest w odległości około 10 km od Gorlic i 30 km od Nowego Sącza (dojazd autobusami MKS, PKS i busami).

W Ośrodku funkcjonuje: Szkoła Podstawowa, Branżowa Szkoła I Stopnia oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy - dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Kształceniem uczniów zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli i wychowawców – wszyscy z przygotowaniem w zakresie oligofrenopedagogiki. Dzieci objęte są opieką specjalistyczną: pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, rehabilitacyjną, socjoterapeutyczną. Mają zapewnione dobre warunki mieszkaniowe i znakomite wyżywienie. Staramy się umożliwić  naszym wychowankom wszechstronny rozwój, dać im możliwość realizowania i rozwijania swoich zainteresowań oraz korzystania z bogatej oferty różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych tj. sportowych, turystycznych, teatralnych, plastycznych, hipoterapii, hydroterapii oraz rehabilitacji ruchowej, które stwarzają dziecku możliwość wyboru i dają szanse na sukces.

22867