Przejdź do treści
Dogo
Hipo
Główny
Dworek
Przejdź do stopki

Ośrodek

Treść

          W Ośrodku mieszka 30 wychowanków (grupa dziewcząt i grupa chłopców) – uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej, Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Każda z nich ma swoją świetlicę, wyposażoną  w sprzęt RTV i komputer.

          Wychowankowie chętnie uczestniczą w organizowanych dla nich zajęciach tematycznych, integracyjnych, audiowizualnych, komputerowych, sportowych, taneczno – ruchowych, muzycznych. Do najbardziej lubianych i popularnych zajęć należą zajęcia artystyczne z wykorzystaniem różnych technik m.in. decoupage, scrapboocing, qulling, iris folding, haft matematyczny, papieroplastyka, wydzieranki, papierowa wiklina.

          Przebywający w Ośrodku wychowankowie otoczeni są troskliwą opieką swoich wychowawców.

24335