Przejdź do treści
Dogo
Hipo
Główny
Dworek
Przejdź do stopki

Ośrodek

Treść

W Ośrodku mieszka około 50 wychowanków – uczniów Szkoły Podstawowej, Branżowej Szkoły I Stopnia i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Ze względu na wiek wychowankowie podzieleni są na cztery grupy: dwie grupy dla dziewcząt  i dwie grupy dla chłopców. Każda z nich ma swoją świetlicę, wyposażoną  w sprzęt RTV i komputer.

          Wychowankowie chętnie uczestniczą w organizowanych dla nich zajęciach tematycznych, integracyjnych, audiowizualnych, komputerowych, sportowych, taneczno – ruchowych, muzycznych. Do najbardziej lubianych i popularnych zajęć należą zajęcia artystyczne z wykorzystaniem różnych technik m.in. decoupage, scrapboocing, qulling, iris folding, haft matematyczny, papieroplastyka, wydzieranki, papierowa wiklina.

          Przebywający w Ośrodku wychowankowie otoczeni są troskliwą opieką swoich wychowawców.

14412