Przejdź do treści
Dogo
Hipo
Główny
Dworek
Przejdź do stopki

Pierwszy poziom edukacyjny – klasy I-III

Treść

W klasach I-II- III Szkoły Podstawowej materiał nauczania realizowany jest w oparciu o rozkład materiału oraz Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne.

W nauczaniu wykorzystywane są elementy Metody Ośrodków Pracy, a tematy zaczerpnięte z najbliższego środowiska społecznego – przyrodniczego. Poszczególne edukacje są ze sobą skorelowane, a treści dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. W edukacji wczesnoszkolnej duży nacisk kładzie się na nabywanie podstawowych technik szkolnych  -tj. czytania, pisania, liczenia w dostępnym dla dzieci zakresie. Jak również rozwijanie samodzielność uczniów poprzez zajęcia z zakresu samoobsługi, przygotowywania prostych posiłków tj. kanapki, sałatki, nalewanie napoju oraz porządkowanie miejsca posiłku i pracy. Dużo czasu poświęca się również na proces adaptacyjny nowo przybyłych uczniów. W tym celu prowadzone są różnorodne zabawy i gry grupowe integrujące i ułatwiające adaptację dzieci ze środowiskiem klasowym i szkolnym.

W pracy z dziećmi wykorzystuje się różnorodne środki (np. gry i zabawy, piosenki, rebusy, zagadki, naturalne okazy, technologię komputerową w celu wyświetlania zdjęć, slajdów, bajek związanych z poznawaną tematyką).

Podczas pracy dydaktycznej obok pomocy dostępnych na terenie szkoły, wykorzystuje się pomoce przygotowane przez uczącego.

24335