Przejdź do treści
Dogo
Hipo
Główny
Dworek
Przejdź do stopki

Drugi poziom edukacyjny – klasy IV-VIII

Treść

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizują edukację w ramach następujących przedmiotów: religia, język polski, język angielski, matematyka, przyroda, historia, informatyka, technika, muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne. Ich postępy są oceniane w tradycyjny sposób, czyli w skali 6-stopniowej.

Naukę w Szkole Podstawowej Specjalnej kończy „Egzamin Ósmoklasisty” sprawdzający poziom zdobytych przez uczniów wiadomości i umiejętności w zakresie trzech przedmiotów obowiązkowych: język polski, matematyka, nowożytny język obcy. Jest on przeprowadzany w formie pisemnej.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym realizują edukację w ramach następujących przedmiotów: religia, funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, wychowanie fizyczne. Ich postępy są oceniane w sposób opisowy.

Dla każdego ucznia klas IV – VIII przygotowywany jest Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny po przeprowadzeniu Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia.

Wszystkie formy i metody nakierowane są na wsparcie indywidualnego potencjału rozwojowego dziecka oraz uczenie go umiejętności współdziałania i współpracy w zespole. Tempo pracy dostosowywane jest do możliwości ucznia.

W procesie edukacyjnym korzysta się z licznych pomocy dydaktycznych (mapy, plansze, rysunki, modele, gry i układanki logiczne, historyjki obrazkowe i inne).

24335