Przejdź do treści
Dogo
Hipo
Główny
Dworek
Przejdź do stopki

Trwa realizacja projektu „Dostępna Szkoła”

Trwa realizacja projektu „Dostępna Szkoła”

Treść

Projekt „Dostępna szkoła”  - innowacyjne rozwiązania w  kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowany jest przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego SA (grantodawca) wraz z partnerami tj. Politechniką Gdańską i Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan. Powiat Gorlicki realizuje grant w dwóch swoich jednostek organizacyjnych tj. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymbarku i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kobylance.

30 sierpnia 2021 r. w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie podpisano umowę grantową w ramach projektu „Dostępna szkoła”  - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Dokonali tego Maria Gubała Starosta Gorlicki, Stanisław Kaszyk Wicestarosta, jako przedstawiciele organu prowadzącego oraz Mariusz Bednarz Prezes Zarządu RARR S.A. w Krakowie, przy udziale Agnieszki Szkaradek Skarbnik Powiatu oraz Andrzeja Wojciechowskiego głównego specjalisty w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gorlicach.

Beneficjentami grantu opiewającego na 1,3 mln zł są: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymbarku i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kobylance. Okres jego realizacji: 01.09.2021 r. – 31.08.2023 r.

W ramach grantu zostanie podjęty szeroki wachlarz działań inwestycyjnych, remontowych, zakupów, szkoleń, itp., mających na celu poprawę dostępności w 4 obszarach „Modelu dostępnej szkoły” tj. architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym oraz organizacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb niepełnosprawnych uczniów obu naszych placówek – mówi starosta Maria Gubała.

Projekt „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

"Powiat Gorlicki otrzymał grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską. Wysokość grantu wynosi 1 299 990,00 zł. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020"

5224