Przejdź do treści
Dogo
Hipo
Główny
Dworek
Przejdź do stopki

Kolejny projekt w ramach Programu Erasmus+

Kolejny projekt w ramach Programu Erasmus+

Treść

W roku szkolnym 2022/2023 nasz Ośrodek realizuje Projekt „SOSW w Szymbarku na podbój Europy” numer 2022-1-PL01-KA122-VET-000075179, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Erasmus+. Dzięki pozytywnie rozpatrzonej aplikacji projektowej otrzymaliśmy kwotę 51 606,00 EUR, która przeznaczona zostanie na realizację zagranicznych praktyk zawodowych w Grecji. Daty mobilności to 01.05.2023 – 12.05.2023 (dni poświęcone na podróż)

Projekt „SOSW w Szymbarku na podbój Europy” jest kolejną międzynarodową inicjatywą realizowaną przez Ośrodek zakładającą realizację przez uczniów zagranicznych praktyk zawodowych. Najważniejsze potrzeby i wyzwania, które stoją przed naszym Ośrodkiem, a możliwe do osiągnięcia poprzez implementację projektu to przede wszystkim, poza zapewnieniem wiedzy i przygotowaniem do lepszego startu na ryku pracy, także pomoc naszym podopiecznym w odnalezieniu się w życiu codziennym mimo swojej niepełnosprawności. Aktywne uczestnictwo w programach mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych i osobistych wspomaga zarówno uczniów jak i kadrę Ośrodka.

Do celów projektu „SOSW w Szymbarku na podbój Europy” należy zaliczyć:

1. Realizacja 14 dniowej zagranicznej mobilności do Grecji dla 22 uczniów oraz 4 opiekunów.

2. Wzrost kompetencji zawodowych i społecznych 22 uczniów, dzięki odbyciu przez nich praktyk w środowisku międzynarodowym.

3. Aktywizacja zawodowa oraz społeczna, a co za tym idzie ograniczenie ryzyka wykluczenia społecznego poprzez włączenie w ramach projektu uczniów o mniejszych szansach.

4. Podniesienie świadomości społeczności szkolnej w zakresie możliwości i szans oferowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Erasmus+.

5. Rozwinięcie kompetencji zawodowych i pedagogicznych u nauczycieli biorących udział w mobilności.

W ramach projektu na praktyki zagraniczne wyjedzie 22 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Szymbarku, kształcących się w 2 zawodach: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pracownik pomocniczy gastronomii. Wyjazd, planowany na okres 01.05.2023 – 12.05.2023, obejmie 10 dni praktyk zawodowych, realizowanych w greckich przedsiębiorstwach wybranych branży pod nadzorem ekspertów i mentorów, a także 2 dni programu edukacyjno-kulturowego, w ramach którego uczestnicy będą mieli okazję bliżej poznać najważniejsze miejsca i elementy greckiej kultury. Młodzieży towarzyszyć będzie także 4 nauczycieli-opiekunów z ramienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, którzy będą czuwać na bezpieczeństwem i komfortem uczestników.

8187